Camilla Carlund – Textil

Vår senaste medlem med hjärtat i textil presentation kommer snart.